Dane kontaktowe

Nazwa Firmy

MAG 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres siedziby

64-920 Piła, ul. Warsztatowa 8

Dane kontaktowe

Email: info@mag11.pl Telefon: + 48 67 211 70 23
FAX: + 48 67 214 83 88

Dane Firmy

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000388240, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, NIP: 7642656786, REGON: 301759960.

Ludzie

Zespół MAG11 to grupa ludzi optymistycznie patrząca na świat.
Nastawieni jesteśmy na zaspakajanie potrzeb swoich Kontrahentów
poprzez fachowe doradztwo już na etapie projektowym, ścisłym
współdziałaniu w trakcie realizacji projektów i pełnym
zaangażowaniu we współpracę.

Realizujemy nasze usługi i produkty z największą starannością,
przy zastosowaniu jakościowo najlepszych materiałów i dotrzymaniem terminu realizacji.

Kamil – technolog
STANISŁAW – produkcja